ตัวแทนจำหน่าย เครื่องขยายเสียงตามสาย ชุดเครื่องขยายเสียง มิวสิค Music ให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย เทศบาล อบต. ชุมชน หมู่บ้าน และหน่วยงานทั่วไป 0863175577 /0896080077

ADX-100 Power Mixer 100W

ราคา 6,500 บาท


ADX-160 Power Mixer 160W

ราคา 6,900 บาท


ADX-250 Power Mixer 250W

ราคา 10,300 บาท


ADX350 Power Mixer 350W

ราคา 11,500 บาท


ADX-450 Power Mixer 450W

ราคา 12,700 บาท


ADX-550 Power Mixer 450W

ราคา 16,300 บาท


ADX-650 Power Mixer 650W

ราคา 14,000 บาทKC350 Power Mixer 350W

ราคา 14,000 บาท

KC550 Power Mixer 550W

ราคา 15,000 บาท


KC750 Power Mixer 750W

ราคา 16,300 บาท


KC1000 Power Mixer 1,000W

ราคา 17,800 บาท


KC1200 Power Mixer 1,200W

ราคา 18,600 บาท


KU-550 Power Mixer 550W

ราคา 15,500 บาท

KU-750 Power Mixer 750W

ราคา 16,800 บาท

KU-1000 Power Mixer 1,000W

ราคา 18,300 บาท

KU-1200 Power Mixer 1,200W

ราคา 19,100 บาท